it_3
it_3
Växter och personal 2014 108
Växter och personal 2014 108
Växter och personal 2014 223
Växter och personal 2014 223
Växter och personal 2014 217
Växter och personal 2014 217
Växter och personal 2014 343
Växter och personal 2014 343
Växter och personal 2014 096
Växter och personal 2014 096
Växter och personal 2014 244
Växter och personal 2014 244

Sophie Nilsson

Ekonomiansvarig

Sköter våra administrativa rutiner. Frågor kring fakturor, betalningar etc. kan Sophie snabbt hjälpa till med. Här råder ordning och reda!

nilsson@taktik.se 08-653 55 55
070-318 67 12