Caverion förlänger uppdraget.

Lyckad satsning på TV exponering under året lade grunden för fortsatt samarbete på våra populäraste TV-sända idrotter. Geografisk spridning över hela landet på de arenor som har bäst TV exponering kombineras med de orter som Caverion har ytterligare behov att stärka sina positioner på.

Caverion

”Caverion designar, installerar, förvaltar och underhåller användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Caverions tjänster används bland annat i kontor, butiksfastigheter, bostäder, offentliga lokaler, industrianläggningar och infrastruktur. Caverions styrka ligger i den tekniska kompetensen och heltäckande tjänster inom samtliga teknikområden för livscykeln hos fastigheter och industrianläggningar.”

Kontakta oss

Namn:

E-post:

Telefonnummer:

Intresserad av:

Meddelande:

Nyheter

  • Nyförvärv till Taktik!

    Förstärkning på säljavdelningen!

  • Caverion tillbaka!

    Förnyat uppdrag ska positionera Caverion i TV under 2018.

  • Fortsatt ökning för TV exponering och sponsring.

    Ett kvitto på hur svenska företag värderar TV exponering och sponsring.